Stichting Kandakes

Vrouwenrechten zijn van alle tijden. Zelfs in het oude koninkrijk Kush was er een vrouw aan de macht, de Kandakes.

Stichting Kandakes

Vrouwenrechten zijn van alle tijden. Zelfs in het oude koninkrijk Kush was er een vrouw aan de macht, de Kandakes.

Strong women from Africa

Door te beseffen waar jij goed in bent en waarin jij verschil kunt maken sta je sterker in het leven. Als mens hoef je het niet te pikken dat je wordt achtergesteld ten opzichte van anderen met dezelfde capaciteiten. Dat geldt net zo goed voor vrouwen als voor mannen. Wij, Afrikaanse vrouwen, doen ertoe. Wij zijn vol energie, kracht en moed. Maar we zijn evengoed vaak teleurgesteld, verdrietig, vermoeid, achtergesteld. Stichting Kandakes is er voor jou. Samen staan wij sterk en samen mogen wij zwak zijn. Voel je je aangesproken? Neem dan contact op zodat je gesterkt kan worden door andere Afrikaanse vrouwen.

Achtergrond

Op 14 september 2020 is de Stichting Kandakes Nederland Global Organisation of African Women opgericht door 3 sterke Afrikaanse vrouwen. Zij willen met de stichting  Afrikaanse vrouwen in Nederland ondersteunen, zodat deze sterker worden en hun positie wordt verbeterd.

Meer over ons

Het doel en de activiteiten van de stichting

Ons doel is het verbeteren van vrouwenrechten en aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en deze te versterken.

Doelstellingen

  • Het verbeteren van de vrouwenrechten en de positie van vrouwen door de vooruitgang van de Afrikaanse vrouwen te ondersteunen door hun intellectuele en fysieke vaardigheden te cultiveren om de hoogste mate van vrijheid bij het nemen van beslissingen te bereiken.
  • Het vragen van aandacht voor de toestand van vrouwen en kinderen wereldwijd en te helpen bij het verbeteren en versterken ervan.

Activiteiten

  • Voorlichtingen geven over onder andere: opvoeding, meisjesbesnijdenis bestrijden en integratie tussen verschillende culturen.
  • Trainingen geven gericht op het verwezenlijken van de zelfstandigheid van vrouwen.
  • Verschillende activiteiten, zoals recreatie, voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Focus

De stichting wil zich in 2024 focussen op het verkrijgen van de ANBI status en het verkrijgen van extra financiële middelen om de activiteiten van de stichting daadwerkelijk vorm te geven en continuïteit voor de betrokken vrouwen te bieden.

Verwerven van financiële middelen

Om financiële middelen te verkrijgen wordt er op verschillende manieren gewerkt aan sponsoring:

  • Het organiseren van dagen voor goede doelen waar eten verkocht wordt.
  • Trainingen te geven in samenwerking met andere organisaties die deze trainingen sponsoren.
  • Het verkrijgen van donaties
  • Onderzoeken mogelijkheden fondsen en projectsubsidie van de gemeente

Wil je meer weten?