Stichting Kandakes is er voor Afrikaanse vrouwen!
Het bestuur van de stichting bestaat uit Ikhlas Amudo (voorzitter), Tahani Mohamed (penningmeester) en Suzan Mangouk (secretaris). De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.